Begravingen, concessies voor oud-strijders en kinderen (omzetting)

Op 7 november 2016 werd een nieuw huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan zullen vanaf 1 januari 2017 alle bestaande kindergraven en oud-strijdersgraven kosteloos omgezet worden in concessies. Voor elk graf wordt een concessionaris aangeduid, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het graf tijdens de duur van de concessie.

Indien gewenst, kan ook afstand gedaan worden van een graf.

Voor wie

Voor alle bestaande kindergraven en graven voor oud-strijders.

Voor nieuwe graven, maakt u gebruik van het aanvraagformulier voor concessies (zie onderaan). Deze worden voor kinderen en oud-strijders ook gratis toegekend.

Hoe gaan we te werk?

De omzetting naar een concessie kan online aangevraagd worden via het e-loket (zie knop bovenaan de pagina) of via een papieren document (te verkrijgen aan het onthaal of onderaan de pagina).

Concessies voor oud-strijders

Alle graven van oud-strijders worden kosteloos omgezet in concessies. U kunt een aanvraag indienen om een nieuwe concessionaris aan te duiden. Deze nieuwe concessionaris is verantwoordelijk voor het onderhoud van het grafmonument tijdens de duur van de concessie. De concessie wordt toegekend voor een termijn van 40 jaar, die aanvangt op de datum van de begraving.

U kunt, indien gewenst, ook afstand doen van een graf. De zerk wordt dan verwijderd maar het lichaam wordt onaangeroerd gelaten. Op elke begraafplaats wordt ook een monument opgericht met de namen van alle oud-strijders. Zo blijft er steeds een gedenkteken.

Concessies voor kindergraven

Alle bestaande kindergraven worden kosteloos omgezet in concessies. U kunt een aanvraag indienen om een nieuwe concessionaris aan te duiden. Deze nieuwe concessionaris is verantwoordelijk voor het onderhoud van het grafmonument tijdens de duur van de concessie. De concessie wordt toegekend voor een termijn van 20 jaar, die aanvangt op de datum van de begraving.

U kunt, indien gewenst, ook afstand doen van een graf.

Kostprijs

De omzetting naar een concessie gebeurt kosteloos. Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende concessietermijn, kan de concessie telkens kosteloos hernieuwd worden.