Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 8 april 2019