Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 6 januari 2020