Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 6 mei 2019