Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 30 november 2020