Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 3 juni 2019