Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 29 juni 2020