Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 29 april 2019