Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 27 januari 2020