Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 26 augustus 2019