Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 25 mei 2020