Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 25 maart 2019