Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 23 december 2019