Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 22 juni 2020