Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 20 januari 2020