Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 20 mei 2019