Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 2 juni 2020