Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 17 juni 2019