Omgevingsvergunning

Op 1 januari 2018 verandert er heel wat aan stedenbouwkundige aanvragen en milieuaanvragen. Vanaf dan moeten beide immers niet meer apart worden aangevraagd. Eén aanvraag ‘omgevingsvergunning’ is voldoende. Bovendien kunt u de aanvraag volledig digitaal doen via www.omgevingsloket.be.

Voor aanvragen met medewerking van professionelen, zoals architecten en landmeters, is een digitale aanvraag verplicht.

Wat verandert er dan precies voor u als aanvrager?
Een omgevingsvergunningsaanvraag omvat zowel het stedenbouwkundige aspect als het milieuaspect. Daardoor moet slechts één procedure worden doorlopen. Daarom verandert de naam naar ‘omgevingsaanvraag’ en zijn ook de aanvraagdocumenten aangepast.

Voor kleine aanvragen is er een vereenvoudigde procedure. Na volledigverklaring van het dossier neemt de behandeling maximaal 60 dagen in beslag.

De gewone procedure (voor alle andere aanvragen) duurt maximaal 105 dagen, tenzij er advies nodig is van de commissie omgevingsvergunning. In dat geval wordt de behandelingstermijn na volledigverklaring verlengd tot 120 dagen.

Die termijnen kunnen in bepaalde gevallen nog worden verlengd met 60 dagen; in dat geval wordt de aanvrager daarvan voor het einde van de normale behandelingstermijn op de hoogte gebracht.

Meer info: bouwen en verbouwen op onze site of op de Vlaamse site www.omgevingsloket.be

maandag 1 januari 2018 16.43 u.