Nutswerken in Herent

Er zijn veel nutswerken tegelijk in Herent. Een aantal ploegen voor fiber en werken voor elektriciteit, water, gas, en andere. Daarnaast zijn er ook nog innames voor verbouwingen, verhuizen en dergelijke. Dat brengt natuurlijk hinder mee. Daarom zij signalisatie, controleurs en regels belangrijk.

Onze controleurs zijn dagelijks op pad om dat wat in goede banen te leiden, zoals controle op de signalisatie. Meestal is de signalisatie goed, op sommige plaatsen sturen we bij.

Bij werken nabij een kruispunt is de hinder onvermijdelijk groter dan elders. Alle verkeersdeelnemers moeten daar extra voorzichtig zijn.

Wat we ook vaak vaststellen, is dat verkeersdeelnemers de signalisatie negeren. Daarom graag een opfrissing van enkele regels:

  • Als het verkeerslicht op rood staat, moet je stoppen
  • Als je als fietser van het fietspad de rijbaan op moet, doe dat niet zonder eerst uit te kijken
  • Als een fietser de rijbaan op moet, heeft die voorrang op de wagens op de rijbaan (eenvoudige voorrang van rechts, staat vermeld in de wegcode)
  • Als er eenrichtingsverkeer voor iedereen wordt ingesteld (Rijweg), dan is dat voor de veiligheid van iedereen. Dit negeren brengt niet enkel jezelf in gevaar, maar ook anderen

Als we samen allemaal voorzichtig zijn, houden we het veilig voor iedereen.

vrijdag 15 september 2023 10.02 u.