Nood- en interventieplan

Mocht er zich in de gemeente een noodsituatie voordoen dan kan het gemeentelijke nood- en interventieplan in werking treden. In dat plan zijn alle te nemen stappen, te nemen maatregelen, opvangcentra... beschreven.

Veiligheidscel

Bij een noodsituatie co├Ârdineert de veiligheidscel de hulp.

Hoe gaan we te werk?

Als er zich een noodsituatie voordoet en afhankelijk van welke soort noodsituatie wordt de bevolking gealarmeerd en ingelicht via radiowagens, sirenes, website, pers, radio, tv, krant, call-centrum.

Meer info

www.risico-info.be biedt informatie aan over risico's waarmee de bevolking kan worden geconfronteerd.

Het geactualiseerde nood- en interventieplan is goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2022.