Begraafplaatsen, nieuwe bordjes bij de graven

De inhaalbeweging op de begraafplaatsen van het voorbije jaar zorgt ervoor dat de komende tijd een aantal graven zal verwijderd worden waarvoor er ofwel geen nabestaanden meer zijn of waarvoor de nabestaanden hebben laten weten dat zij afstand doen van het graf.

Tegelijk verschijnen er nieuwe bordjes bij de graven waarvan de concessie in 2018 vervalt en kan hernieuwd worden en bij niet-geconcedeerde graven die vervallen in 2018.

De bordjes blijven staan tot eind september 2019. We verzoeken de nabestaanden om voor het einde van deze termijn contact met ons op te nemen: begraafplaatsen@herent.be, 016 85 30 20.

Indien we na die termijn geen reactie ontvangen hebben, worden de betreffende begravingen beëindigd.

U vindt alle informatie en aanvraagformulieren op www.herent.be/begraafplaatsen

maandag 20 augustus 2018 11.15 u.