Weg met die overhangende takken

Blij als we zijn met het groen in volle bloei, lopen of fietsen we toch niet graag tegen overhangende takken van ongesnoeide bomen of hagen. Soms moeten we zelfs de rijbaan op en dat is gevaarlijk. We vragen bewoners en eigenaars zorg te dragen voor de veiligheid en het comfort van voorbijgangers.

Bewoners en eigenaars moeten ervoor zorgen dat bomen, beplantingen, afsluitingen en andere voorwerpen langs de openbare weg, met inbegrip van de trage wegen, het verkeer niet kunnen
hinderen, de verkeerstekens niet verbergen, het normale uitzicht op de openbare weg in de nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmeren of op een andere manier een gevaar kunnen vormen voor de weggebruikers.

Bomen en beplantingen op privédomeinen moeten worden gesnoeid zodat hun takken niet over de openbare weg hangen, tenzij op minstens 4 meter hoogte boven de grond.┬áDenk er ook aan om ongewenste en hinderlijke begroeiing van voetpad, straatgoot of berm te verwijderen.

Bewoners en eigenaars kunnen schriftelijk worden aangemaand,
volgens artikels 12, 72 en 107 van de ‘Algemene bestuurlijke politieverordening’.

maandag 17 oktober 2022 10.52 u.