Nieuw bibliotheekreglement

Het bibliotheekreglement is gewijzigd op 1 juni 2022.

Belangrijkste wijzigingen:

Eerst betalen dan boeken halen

De lidkaart wordt geblokkeerd bij elk openstaand bedrag. Dat betekent dat je geen bibliotheekmaterialen kunt uitlenen worden en geen uitleentermijnen kunnen verlengd worden tot het openstaand bedrag betaald is.

 

Procedure niet ingeleverde bibliotheekmaterialen

Wie ontleende bibliotheekmaterialen na het verstrijken van de uitleentermijn niet terugbrengt, ontvangt herinneringen

 

Procedure openstaand bedrag

De lidkaart wordt geblokkeerd bij elk openstaand bedrag. Wie de openstaande bedragen niet betaalt, ontvangt herinneringen.

 
donderdag 2 juni 2022 14.46 u.