Tussenkomst in kosten voor de huis-aan-huisophaling van restafval

Personen met een beperking, een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of personen met specifieke medische noden die zorgen voor aanzienlijk meer restafval, kunnen jaarlijks een tussenkomst ontvangen in de kosten voor de huis-aan-huisophaling van restafval.

Gezinnen met kinderen, gepensioneerden, weduwen en wezen komen ook in aanmerking.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de sociale correctie moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De aanvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Herent, er gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven.
  • De aanvrager moet de aanvraag voor een sociale correctie wegens medische redenen staven met een recent medisch attest of een bewijs van het ziekenfonds.

Het bedrag van de subsidie bedraagt, afhankelijk van de situatie, 50 of 100 euro per jaar. Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming wordt dit bedrag bijgeschreven op de DifTar-afvalrekening.

(Bij verblijf in een residentiële voorziening wordt er geen sociale correctie toegekend.)

U vindt het reglement en het aanvraagformulier op www.herent.be
Voor vragen kunt u terecht bij de milieudienst via milieu@herent.be

dinsdag 14 september 2021 14.59 u.