Meldpunt discriminatie op de huurmarkt

De zoektocht naar een huurwoning verloopt niet altijd even makkelijk. Krijgt u te maken met discriminatie neem dan contact op met het woonloket.

Verhuurders laten zich soms leiden door vooroordelen of eerdere negatieve ervaringen. Ze zijn zich dan niet altijd bewust dat ze mogelijk discrimineren:

  • directe discriminatie, bv. alleen verhuren aan een huurder met de Belgische nationaliteit;
  • indirecte discriminatie, bv. geen huisdieren welkom;
  • onbewuste discriminatie, bv. geen grote gezinnen wegens te veel lawaai;
  • opdracht tot discriminatie, bv. een verhuurder vraagt een vastgoedmakelaar om geen mensen van vreemde origine toe te laten;
  • weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een beperking.

Denkt u het slachtoffer te zijn van discriminatie, dan moet u daarvan een bewijs kunnen voorleggen, bv. met e-mails, advertenties, overeenkomsten of getuigenissen.

U kunt een melding van discriminatie doen bij het Woonloket via www.herent.be/meldpunt-discriminatie of via 0471 85 03 77.

U kunt ook een afspraak maken via het telefoonnummer 016 85 30 20 of via woonloket@herent.be

De woonconsulent zorgt er dan voor dat uw klacht wordt ingediend bij UNIA, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

maandag 13 september 2021 7 u.