Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs in Herent

Sinds begin 2020 moeten ouders hun kind digitaal aanmelden voor de instap in het kleuter- en lager onderwijs in Herent. De nieuwe aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor de kinderen geboren in 2019 of vroeger trekt zich weer op gang. U kunt zich inschrijven voor een infomoment.

Aanmelden en inschrijven in Herentse scholen voor schooljaar 2021-2022

Uw peuter (geboren in 2019 of vroeger) mag voor het eerst naar school?
Of u hebt een ouder kind dat u eventueel van school wilt veranderen?

Dan moet u uw kind verplicht aanmelden via het digitale systeem "Meld je aan".
Alle kleuter- en lagere scholen van Herent doen hieraan mee, in samenwerking met Leuvense scholen en de stad Leuven.

Periode 1: Voorrang voor kinderen die al een broer en/of zus hebben in de school en voor kinderen van personeel

Aanmelden: van dinsdag 5 januari 9 uur tot en met dinsdag 26 januari 17 uur 
Toewijzingsbericht: op dinsdag 23 februari
Inschrijven: van maandag 1 maart 9 uur tot en met dinsdag 30 maart 17 uur

Periode 2: Alle kinderen

Aanmelden: van maandag 1 maart 9 uur tot en met dinsdag 30 maart 17 uur 
Toewijzingsbericht: op dinsdag 27 april
Inschrijven: van maandag 3 mei 9 uur tot en met woensdag 26 mei 17 uur

Periode 3: Inschrijvingsperiode voor kinderen die nog geen plaats vonden

Vanaf vrijdag 4 juni 9 uur

Meer info

De brochure geeft u informatie over het moment van aanmelden en inschrijven in een kleuter- of lagere school in Herent. 
De scholen hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen wij het voor u als ouder makkelijker maken en iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school naar keuze.
U kunt uw kind via de website aanmelden voor alle Herentse scholen en ook voor scholen in Leuven, Oud-Heverlee en Bierbeek.

Meer informatie over die scholen vindt u op https://meldjeaan.leuven.be of via de scholen zelf. 

Wenst u hulp bij deze brochure of bij de aanmelding en inschrijving van uw kind?
Kijk dan op pagina 17. Daar vindt u een overzicht van organisaties die u daarbij kunnen helpen.

Infomoment

Samen met Leuven organiseren we een infomoment voor het digitaal aanmeldingssysteem via Teams op maandag 25 januari om 20 uur.

Schrijf in voor het infomoment

donderdag 14 januari 2021 16 u.