Extra steunmaatregelen voor het verenigingsleven en organisatoren

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Om het verenigingsleven en organisatoren van evenementen te ondersteunen keurde de gemeenteraad een aantal tijdelijke subsidiereglementen goed.

Vele socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan of werden geconfronteerd met extra kosten. Eerder werd daarom reeds beslist om de vrijetijdsinfrastructuur tot eind augustus 2021 gratis ter beschikking te stellen van erkende verenigingen, op 10 november keurde de gemeenteraad nog drie extra ondersteuningsmaatregelen goed.

 • Ondersteuning van organisatoren van jeugd- en sportkampen
  • Sport- of jeugdkampen die plaatsvinden in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 augustus 2021;
  • kampen zonder overnachting krijgen voor elke activiteitendag een subsidie van 0,40 euro per deelnemer;
  • kampen met overnachting krijgen voor elke activiteitendag een subsidie van 0,60 euro per deelnemer.
   meer info en aanvragen
 • Ondersteuning van verenigingen die voor de reguliere wekelijkse werking geen gebruik maken van de Herentse gemeentelijke infrastructuur
  • Voor ondersteunen voor het voorzien in hygiënemaatregelen bij gebruik van niet-gemeentelijke infrastructuur voor reguliere werking in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 augustus 2021.
  • Subsidie van 2 euro per lid, op basis van het ledenaantal op 1 oktober 2020.
   meer info en aanvragen
 • Projectsubsidies voor organisatoren
  • Voor evenementen die reeds plaats gevonden hebben sinds 15 maart 2020;
  • voor toekomstige evenementen (uiteraard van zodra het terug mogelijk is) tot einde zomer 2021;
  • subsidie van maximaal 200 euro met als doel de basisorganisatiekosten die rechtstreeks verband houden met het evenement te helpen dragen.
   meer info en aanvragen

Deze maatregelen maken deel uit van een heel pakket aan steunmaatregelen in het kader van het coronanoodfonds van de Vlaamse Gemeenschap. Hieruit ontvangt Herent een budget van 227.387,41 euro om de lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te ondersteunen.

Een aantal andere maatregelen zoals het optrekken van de subsidie voor buurtfeesten van 100 euro naar 200 euro en de ondersteuning van individuele verenigingen in acute financiële nood, worden ondertussen verder voorbereid voor uitvoering in 2021.

Momenteel wordt ook een tweede bevraging voorbereid in verband met de impact van de coronacrisis op de werking en de financiën van de verenigingen. Op basis daarvan wordt bekeken of er nog andere acties nodig zijn.

donderdag 26 november 2020 15 u.