Geluidshinder bij werken Fluxys Winksele

Van 18 tot 29 september wordt gewerkt aan het compressiestation in Winksele. Dat kan geluidshinder veroorzaken voor de omwonenden van het station. Fluxys probeert de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.

De omwonenden van het station worden daarover per brief geïnformeerd.

donderdag 10 september 2020 8.30 u.