Coronacijfers in Herent

Sinds de gemeente inzage heeft in cijfers op wijkniveau geven we u die graag mee.

U krijgt het aantal nieuwe besmettingen, in welke omgeving ze zijn vastgesteld en behorende tot welke leeftijdscategorie.

Van 27 november tot 3 december zijn er 9 besmettingen vastgesteld in Herent (Op 3 december zijn de cijfers nog onvolledig. Zo vermeldt de controletoren 20 gevallen in Herent, maar geeft er 18 door.).

Aantal Omgeving Leeftijdscategorie
1 SCHOONZICHT 40 - 50 jaar
1 VELTEM STATION 60 - 70 jaar
1 VELTEM STATION 60 - 70 jaar
1 VELTEM-CENTRUM 30 - 40 jaar
1 BOVENBERG-KERN 10 - 20 jaar
1 ZITTEBLOK 20 - 30 jaar
1 BOVENBERG-KERN 0 - 10 jaar
1 BOVENBERG-KERN 40 - 50 jaar
1 HERENT-CENTRUM 30 - 40 jaar

Omgerekend naar 100.000 inwoners betekent dat 41 besmettingen per 100.000 inwoners.

Bron: Controletoren, Agentschap Zorg & Gezondheid.

En eigenlijk hebben we zelf goud in handen: ons eigen gedrag:

  • Respecteer de hygiëneregels
  • Doe uw activiteiten het liefste buiten
  • Denk aan kwetsbare mensen
  • Hou afstand (1,5 m)
  • Beperk uw nauwe contacten
  • Volg de regels over bijeenkomsten

Met dank aan alle Herentenaren voor hun inzet, om de maatregelen te blijven volgen en zich zo nodig te houden aan thuisisolatie. Samen blijven we ervoor gaan.

vrijdag 4 december 2020 11 u.