Openbaar onderzoek over een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

Er werd op 4 april 2020 een verzoek ingediend tot bijstelling van de bepaalde milieuvoorwaarden door Boortmalt Herent voor de exploitatie van de mouterij gelegen in Herent, Zijpstraat 155. Het verzoek ligt van 14 mei 2020 tot en met 14 juni 2020 ter inzage bij De Kouter, Spoorwegstraat in Herent.

Het verzoek betreft: bijstelling van artikel 4.2.3.1 3° van titel II van het Vlarem (lozingsnorm van Kobalt).

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het verzoek is de deputatie.

Het verzoek ligt van 14 mei 2020 tot en met 14 juni 2020 ter inzage bij De Kouter, Spoorwegstraat te Herent.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over het verzoek/ worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: Spoorwegstraat 6, 3020 Herent;
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor de provincie Vlaams-Brabant
Dienst Vergunningen
e-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Tel: 016 66 60 40

Gemeentelijk contactpunt
milieu@herent.be
Tel.: 016 85 30 20

donderdag 14 mei 2020 8.30 u.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken deels van thuis uit en deels met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot nader order. Voor bepaalde dienstverlening kunt u opnieuw online een afspraak maken. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.