Nieuwe vacatures lokaal bestuur Herent

Het lokale bestuur zoekt een afdelingshoofd omgeving, een deskundige ontwikkeling en een deskundige lokaal dienstencentrum. U kunt solliciteren tot 2 maart 2020.

Contractueel - onbepaalde duur - aanleg wervingsreserve (1 jaar)

Afdelingshoofd omgeving - niveau A4 - voltijds

Bruto maandloon vanaf 3740,95 euro;
minstens houder zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld onderwijs.

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

U geeft leiding aan de afdeling omgeving en staat in voor het beheren, coördineren en opvolgen van de werkzaamheden binnen de diensten ruimtelijke planning en bouwen, wonen, leefmilieu en duurzaamheid, mobiliteit, lokale economie en landbouw. U formuleert adviezen, ontwikkelt initiatieven en levert op die wijze een positieve bijdrage tot de voorbereiding en bijsturing, uitvoering en evaluatie van het beleid.

functiebeschrijving afdelingshoofd omgeving

inschrijvingsformulier

Deskundige ontwikkeling - niveau B - voltijds

Bruto maandloon vanaf 2460,78 euro;
minstens houder zijn van een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting van sociale of pedagogische wetenschappen.

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

De dienst ontwikkeling is een dienst in opstart en behelst twee kernopdrachten nl. het centraliseren, coördineren en uitvoeren van opdrachten in het kader van ontwikkeling, gezondheid en educatie binnen de sector persoonsgebonden zaken enerzijds en de projectmatige aanpak van thema’s betreffende gezondheid, ontwikkeling en educatie zodat een meer overkoepelende en horizontale aanpak mogelijk is anderzijds. U bouwt deze dienst verder uit en stuurt de medewerkers aan.

functiebeschrijving deskundige ontwikkeling

inschrijvingsformulier

Deskundige lokaal dienstencentrum – niveau B - voltijds

Bruto maandloon vanaf 2460,78 euro;
minstens houder zijn van een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting van sociale of pedagogische wetenschappen.

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

Het Lokaal Dienstencentrum (LDC) is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners. U staat in voor de uitbouw en het dagelijks vorm geven van het LDC. Het bevorderen van het welzijn, de levenskwaliteit en zelfredzaamheid door het organiseren van informatieve, recreatieve en algemeen vormende activiteiten evenals door het detecteren van noden en eerstelijns doorverwijzen naar andere dienstverlening is tevens een kernopdracht van de functiehouder.

functiebeschrijving deskundige lokaal dienstencentrum

inschrijvingsformulier

Wij bieden aan

Naast maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering (vanaf 1 jaar tewerkstelling), gunstige vakantieregeling, fietsvergoeding en tussenkomst openbaar vervoer bieden wij een gezellige werkomgeving met aandacht voor het welbevinden van het personeelslid.

Hoe kunt u solliciteren?

Kandidaat stellen kan via www.herent.be of via het voorgeschreven inschrijvingsformulier gericht aan het lokaal bestuur Herent, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent. Een kopie van het gevraagde diploma of rijbewijs dient toegevoegd te worden aan de kandidaatstelling.

Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 2 maart 2020 (postdatum telt).

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht op T: 016 85 30 20; e-mail: personeel@herent.be.

maandag 10 februari 2020 8 u.