Werken op nieuwe Mechelsesteenweg (N26) aan op- en afritten in Herent

Wegen en Verkeer voert in het voorjaar van 2020 aanpassingen uit aan de oversteekplaatsen aan de kruising van de N26 en de E314 in Leuven en Herent. De werken zijn bedoeld om de verkeerssituatie op de N26 veiliger te maken voor fietsers en autobestuurders.

Concreet staan de volgende aanpassingen gepland:

  • extra verkeerslichten aan de ‘bypasses’: fietsers steken op dit moment de twee afslagstroken (‘bypasses’) van de opritten van de E314 over met gewone voorrangsregelingen. Om conflicten tussen auto’s en fietsers te vermijden, plaatst Wegen en Verkeer er extra verkeerslichten en wordt de lichtenregeling conflictvrij gemaakt op het einde van de werken;
  • aanpassingen aan de fietspaden: de fietspaden die de opritten van de E314 kruisen, worden aangepast. In de toekomst zullen de fietspaden meer loodrecht aansluiten op de rijweg;
  • aanleggen bijkomende fietsoversteekplaats: aan de oprit richting Brussel (ten noorden van de E314) komt een extra fietsoversteekplaats om de N26 op een veilige manier over te steken.

Meer informatie over de werken en hinder op www.wegenenverkeer.be/herent

zondag 1 maart 2020 9.13 u.