Herinrichting Omleiding (N26): Asfaltlaag weggefreesd, rioleringswerken gestart

Na de fasewissel op maandag 2 december startte de aannemer met het wegfrezen van de huidige toplaag asfalt en met de opbraak van het wegdek over een groot deel van de werfzone. Vanaf 6 januari, na het kerstverlof van de aannemer, worden de rioleringsbuizen verder aangelegd.

Volgens de vooropgestelde planning zouden vanaf maart de eerste asfalteringswerken kunnen plaatsvinden.

Verkeer tot midden 2020 over tijdelijke rijweg

Het doorgaand verkeer op de Omleiding (N26) tussen Leuven en Mechelen zal nog tot midden 2020 over de tijdelijke rijweg worden gestuurd die ter hoogte van de werfzone werd aangelegd. Ook de aangepaste verkeerslichtenregeling aan het kruispunt met de Tildonksesteenweg blijft tot dan in gebruik. Door de gewijzigde verkeerssituatie was er de eerste week van december sprake van drukker verkeer, maar ondertussen hebben de verkeersstromen zich vrijwel volledig aangepast aan de nieuwe situatie.

De website www.wegenenverkeer.be/herent geeft een volledig overzicht van het project. Hebt u bijkomende vragen over de werken of de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak? Neem dan contact op met het AWV via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be.

maandag 23 december 2019 10 u.