Winterweer en afvalophaling

Bij winterweer is het voor de vuilniswagen niet overal voldoende veilig of soms zelfs onmogelijk om het afval huis aan huis in te zamelen. Als uw afval bij sneeuwval en ijzelvorming niet is opgehaald op de vastgelegde dag, haal het dan weer binnen en bied het aan bij de volgende inzameling.

Een eventuele extra inzameling wordt langs verschillende kanalen meegedeeld. Hou bij winterweer de website van EcoWerf en www.herent.be in het oog of bel de groene lijn van EcoWerf: 0800 97 0 97.

Antivriestips
Bij winterse temperaturen kan de inhoud van de gft-bak vastvriezen en bij de ophaling in de bak blijven steken.
Hieronder vindt u enkele tips om dat te voorkomen.

  • Plaats uw afval bij voorkeur pas ’s ochtends tegen zeven uur buiten.
  • Bewaar uw gft-bak binnen of op een windluwe plaats.
  • Begin onderaan de bak met een laag krantenpapier, werk in verschillende laagjes bijvoorbeeld met keukenrol, laat vochtig keukenafval eerst even drogen en druk het gft-afval niet te hard aan. Maak de inhoud van de bak met een lang voorwerp los.

Recyclagepark
Ook het recyclagepark is bij wintertoestanden soms moeilijk bereikbaar. Stel uw bezoek dan liever wat uit of neem vooraf contact op met EcoWerf om zeker te zijn dat het recyclagepark bereikbaar is.

Meer info: 0800 97 0 97 - www.ecowerf.be

donderdag 21 november 2019 14.59 u.