Herinrichting tussen kruispunt Mechelsesteenweg (N26) met Omleiding en Tildonksesteenweg, planning

Eind september / begin oktober worden de lijnvormige elementen (borduur en goot) geplaatst. Vanaf half oktober beginnen de asfalteringswerken. De aanleg van de rotonde start vanaf begin november. AWV en aannemer Besix richten rond half oktober een infomarkt in over het verloop van de werken.

De aanleg van de rotonde duurt normaal gezien tot half 2020. De aansluiting van de Tildonksesteenweg met de nieuwe weg (aanleg bocht) staat gepland voor de zomer van 2020.

Infomarkt

AWV en aannemer Besix richten rond half oktober een infomarkt in om alle omwonenden en
andere geïnteresseerden te informeren over hoe de werken zullen verlopen en wanneer de werken op de N26 beginnen. Volg www.herent.be

Om de verkeerssituatie veiliger te maken vormt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het kruispunt om tot een turborotonde met veilige oversteken voor fietsers. zie eerdere berichtgeving.

Werfweg

Omdat de Mechelsesteenweg en de Omleiding een belangrijke toegang naar Leuven vormen en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal AWV de nodige minderhindermaatregelen nemen tijdens de uitvoering van de werken:

  • Verkeer op de Mechelsesteenweg en de Omleiding zal steeds in de twee rijrichtingen mogelijk zijn. Er wordt een werfweg aangelegd tijdens de werken aan de turborotonde.
  • De percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar nodig en mogelijk bereikbaar gehouden worden met verhardingen.

Schrijf in op de nieuwsbrief van AWV

Als u op de hoogte wilt blijven over de voortgang van dit project, schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief van het AWV via www.wegenenverkeer.be

kerk in herent hidden

maandag 23 september 2019 16 u.