Stook niet!

Verbranden van afval of groenafval in de open lucht in uw tuin of op andere plaatsen waar het niet mag, is een schending van de milieuregelgeving.

De milieuregelgeving bepaalt immers dat verbranding in open lucht slechts kan in enkele specifieke gevallen:

  • Droog onbehandeld hout in een open vuur of een kampvuur. Er moet wel steeds toestemming gevraagd worden via evenementen@herent.be
  • Droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof (houtskool) voor de barbecue of in een sfeerverwarmer.

Indien u wordt betrapt, kan de politie of een toezichthouder een proces-verbaal opstellen en kan er een geldboete volgen.

Wat met de BBQ van uw buren?

In hun eigen tuin mogen uw buren altijd en overal barbecueën. Als zij dat goed doen, zijn er praktisch geen vlammen en geen rook. U kunt uiteraard wel onderling afspraken maken om eventuele hinder van rook, maar ook van geluid te vermijden.

Afval niet verbranden, wel sorteren

Afval goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is erg belangrijk. In de afvalkalender vindt u veel informatie over correct sorteren. Vindt u nog geen antwoord op uw vraag, kijk dan naar de sorteerwijzer van EcoWerf. Zie ook www.ecowerf.be/sorteerwijzer.

Gekoelde as van een barbecue of kachel is restafval en hoort dus in de grijze container.

donderdag 13 juni 2019 9.28 u.