Energetische renovatie multifunctioneel complex ‘De Warot’

Er verrijst momenteel een nieuw gebouw naast de Warotzaal. Op middellange termijn (we hopen te starten in het najaar van 2021) zal ook de huidige sport- en ontspanningszaal grondig verbouwd worden.

De gemeente engageert zich daarbij om een ingrijpende energetische renovatie en uitbreiding door te voeren. Met financiële ondersteuning van het Vlaamse Klimaatfonds wordt het gebouw in één beweging omgevormd tot een multifunctioneel complex. Dit project draagt bij tot het behalen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen.

De gemeente wil zowel innoverend als inspirerend zijn en zal de subsidie van 150.000 euro daarvoor gebruiken. Zo zal er ingezet worden op een zuinig energie- en watergebruik (door gebruik van o.a. een warmtepomp met geothermie, ventilatiesysteem D met warmterecuperatie, hergebruik van regenwater, waterbesparende kranen en douches en led-verlichting), maar ook op toegankelijkheid (met voorrang voor duurzame vervoersmiddelen) en het gebruik van duurzame bouwmaterialen (waarbij geëxperimenteerd zal worden met hergebruik en circulair bouwen).

Rond het gebouw komt ook een ruime groenbuffer, met uitsluitend inheemse en bijenvriendelijke plantensoorten, die zal aansluiten op het nieuwe speelterrein aan de achterzijde van de nieuwbouw.

vrijdag 19 april 2019 10.50 u.