Dorp aan zet #nieuwetrefpunten

#Dellepark - vul via deze link de bevraging in

De gemeente Herent wil jaarlijks minstens één trefpunt (her-)aanleggen. In 2022 krijgen trefpunt Dellepark en de schoolspeelplaats van Toverveld een 'makeover'. 

Welke trefpunten er nadien aan de beurt komen, waar er een bijkomend vrijetijdsaanbod zal worden gecreëerd en wat de prioriteiten zullen zijn voor de komende jaren, zal blijken uit de opmaak van het gemeentelijk vrijetijdsweefselplan.

Inspraakmomenten

De voorbije maanden betrokken we via onze Herentse scholen heel wat leerlingen en schoolteams bij de invulling van de kindvriendelijke publieke ruimte in schoolomgevingen. Zo werden er al heel wat leuke ideeën verzameld om de schoolspeelplaats van Toverveld (toegankelijk via trefpunt Binnenhof, 3020 Veltem) en Trefpunt Dellepark (Dellestraat, 3020 Herent) een nieuwe invulling te geven. Na de heraanleg van de schoolspeelplaats, zal die buiten de schooluren ook als trefpunt worden opengesteld voor kinderen en jongeren uit de buurt.

Buurtinformatiemomenten

Via twee buurtinformatiemomenten kregen buurtbewoners, ouders, kinderen, partners, ... de kans om hun stem te laten horen en mee na te denken over de herinvulling van de trefpunten en verder te breien op de ideeën van de leerlingen en het schoolteam. 

En nu?

De informatie vanuit alle verschillende bevragingen zal gebundeld worden tot een ontwerp en visie voor de heraanleg van elk van de trefpunten. Er wordt nog ruimte gelaten voor feedback op dit ontwerp. Nadien wordt dit ontwerp als input meegegeven aan de ontwerper.

De heraanleg van de trefpunten is voorzien voor 2022.