Nieuwe straatnaam Valgaten

De gemeenteraad heeft op 17 december 2019 de straatnaam ‘Valgaten’ principieel goedgekeurd als straatnaam binnen het project 'verlegde Tildonksesteenweg - aantakking aan de rotonde'. Eventuele bezwaren of opmerkingen kunnen schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

De naam ‘Valgaten’ komt van een soort irrigatie- en draineringssysteem, dat - voor de aanleg van de Mechelsesteenweg - diende om gronden langs de Hogebeek vruchtbaar te houden. Het gaat om een zeer oud gebruik van een zwengel met aan het ene eind een waterzak, waarmee water uit een sloot of verzamelplaats geschept en over een dijkje uitgegoten wordt, i.c. uit de Hogebeek naar het te irrigeren gebied. De stokken waaraan het systeem opgehangen werd, moesten regelmatig verplaatst worden. Dit veroorzaakte putten of ‘gaten’, zei men in Herent, waar al eens over gevallen werd.

Eventuele bezwaren of opmerkingen kunnen schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, binnen een termijn van 30 dagen. De termijn van 30 dagen start op 6 januari 2020.

maandag 30 december 2019 18.53 u.