Nieuwe erkennings-en subsidiereglementen voor verenigingen

In nauw overleg met de adviesraden voor vrije tijd, werden er nieuwe erkennings- en subsidiereglementen goedgekeurd door de gemeenteraad.

Nieuwe erkenningsreglementen voor socio-culturele, sport-, jeugd-, ouderen- en welzijnsverenigingen

De erkenning van een vereniging moet gezien worden als een soort kwaliteitslabel dat verenigingen krijgen als ze aan bepaalde criteria voldoen. En dat is dan weer belangrijk aangezien erkende verenigingen kunnen genieten van verschillende voordelen zoals voordeeltarief voor gebruik van gemeentelijke infrastructuur, logistieke ondersteuning bij evenementen, subsidies...

De domeinen jeugd en sport enerzijds en cultuur, ouderen en welzijn anderzijds, hadden tot nu toe andere procedures om verenigingen te erkennen. De gemeenteraad besliste zopas om alle reglementen op elkaar af te stemmen en up-to-date te maken.

Verenigingen die momenteel erkend zijn, behouden hun huidige erkenning t.e.m. eind augustus 2024. Wil je erkend blijven als vereniging, dan dien je opnieuw een erkenning op basis van de nieuwe reglementen aan te vragen. Alle info en de digitale aanvraagformulieren vind je op de informatiepagina voor verenigingen.

Aangepaste subsidiereglementen socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen

Ook op vlak van subsidiereglementen verandert er vanaf werkjaar 2024-2025 één en ander. Hierover vind je alle info op de informatiepagina voor verenigingen.

Let op! De subsidies voor werkjaar 2023-2024, waarvoor de aanvraagprocedure momenteel loopt, worden nog verdeeld op basis van de oude reglementen.

Meer info?

Contacteer dan de verantwoordelijke van:

maandag 1 juli 2024 15.05 u.