Nieuwe burgemeester legt eed af

Vandaag maandag 5 februari 2018 heeft de nieuwe burgemeester Astrid Pollers de eed van burgemeester afgelegd in handen van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. We wensen haar geluk met de benoeming als burgemeester van onze gemeente.

De vorige burgemeester Marleen Schouteden deed het burgemeesterswerk zeer graag en heeft met spijt in het hart afscheid genomen. Zij blijft wel nog tot eind 2018 zetelen als gemeenteraadslid. We danken haar voor haar inzet en werk.

Op de gemeenteraad van 20 februari wordt gemeenteraadslid Marc Debusschere aangesteld als nieuwe schepen. Tot zijn aanstelling combineert burgemeester Pollers de bevoegdheden die ze had als schepen (cultuur, bibliotheekwezen, informatie en communicatie, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, feestelijkheden, toerisme) en de nieuwe bevoegdheden als burgemeester (algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid, burgerzaken, begraafplaatsen). Daarna neemt gemeenteraadslid Marc Debusschere haar schepenpakket over. Raadslid Marleen Schouteden wordt politieraadslid in opvolging van Astrid Pollers.

maandag 5 februari 2018 17.30 u.