Als niet-Belg deelnemen aan de Europese verkiezingen in Herent

Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen in Herent.

Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen, moet men zich registreren als kiezer. Wie in het verleden zich al had ingeschreven als kiezer, komt automatisch op de kiezerslijst.

Eens ingeschreven, geldt voor deze kiezers ook de opkomstplicht.

Voor wie

Voor de Europese verkiezingen van voorjaar 2024 kunnen volgende groepen zich registreren als kiezer:

Europeanen, 16 jaar op de dag van de verkiezingen
Europeanen, 18 jaar op de dag van de verkiezingen

Ook Belgische jongeren, vanaf 16 jaar op de dag van de verkiezingen, kunnen zich registreren als kiezer.

Voorwaarden

Je bent onderdaan van een Europees land*

  • Je moet minstens 16 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Herent op de datum van opmaak van de kiezerslijst.
  • Je moet op de dag van de verkiezingen je burgerlijke en politieke rechten genieten (dat wil zeggen dat die niet afgenomen zijn door een gerechtelijke veroordeling).

* de andere Europese landen zijn: Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië, Nederland, Griekenland, Portugal, Tsjechië, Hongarije, Zweden, Bulgarije, Oostenrijk, Slovakije, Denemarken, Finland, Ierland, Litouwen, Letland, Slovenië, Cyprus, Estland, Luxemburg, Malta en Kroatië.

Hoe gaan we te werk?

Je moet een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Wie zich eerder al heeft ingeschreven en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, moet zich niet meer opnieuw registreren.

Je schrijft bij voorkeur online in, via de knop bovenaan deze pagina.

Je kunt ook schriftelijk registreren. In dat geval maak je een afspraak en kom je met het ingevuld document (inschrijfformulier) en je identiteitskaart naar de dienst burgerzaken. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Je mag het formulier ook ingevuld opsturen naar de dienst burgerzaken. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Daarna wordt gecontroleerd of je aan alle voorwaarden voldoet. Je wordt via aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing of je aanvraag wordt aanvaard of geweigerd.

Kostprijs

gratis

Reglement

Wet van 27 januari 1999 tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, van de nieuwe gemeentewet en van de gemeentekieswet, en tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie nr. 94/80/EG van 19 december 1994.

Wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen, die een nieuw artikel 1ter invoegt in de gemeentekieswet.

De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart en eventueel bovenstaand document

Meer info

EU-burgers kunnen zelf ook kandidaat zijn voor een zetel in de gemeenteraad.

EU-burgers kunnen zich ook laten registreren als kiezer voor de lokale van 2024 in Herent.