Veranderen van familienaam

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw voornaam en familienaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

U kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

  • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
  • er ernstige redenen zijn
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

Hoe gaan we te werk?

U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen.

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te vernieuwen.

Kostprijs

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaalt u wanneer u de naamsverandering aanvraagt bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Gevolgen

U moet na de naamswijziging verschillende documenten aanpassen en daar hoort een kost bij:

U moet ook zelf alle andere instanties verwittigen die niet via het rijksregister geïnformeerd worden (denk aan uw bankinstelling, uw telefoonoperator, eventueel de school van uw kinderen, Ecowerf ... )

Reglement

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Wat meebrengen?

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een recent bewijs van verblijfplaats
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
  • een uittreksel uit het strafregister
  • een bewijs van betaling van het registratierecht.

U kunt die documenten verkrijgen bij de gemeentediensten.

Akte opvragen

Nadat een naam werd gewijzigd, kunt u steeds een akte opvragen van deze naamwijziging.

Online aanvragen