Veranderen van familienaam

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt je, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kun je uitzonderlijk je voornaam en familienaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

Je kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
  • er ernstige redenen zijn
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden.

Hoe gaan we te werk?

Je dient je aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als je kinderen hebt die jou naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren te vernieuwen.

Kostprijs

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaal je wanneer je de naamsverandering aanvraagt bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Gevolgen

Je moet na de naamswijziging verschillende documenten aanpassen en daar hoort een kost bij:

Je moet ook zelf alle andere instanties verwittigen die niet via het rijksregister geïnformeerd worden (denk aan je bankinstelling, je telefoonoperator, eventueel de school van je kinderen, Ecowerf ... )

Reglement

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Wat meebrengen?

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een recent bewijs van verblijfplaats
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
  • een uittreksel uit het strafregister
  • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Je kunt die documenten verkrijgen bij de gemeentediensten.

Akte opvragen

Nadat een naam werd gewijzigd, kun je steeds een akte opvragen van deze naamwijziging.

Online aanvragen