Adreswijziging, niet-Belg, na politiecontrole

Nadat de wijkinspecteur uw aanvraag tot inschrijving in de gemeente heeft gecontroleerd, wordt u door de dienst vreemdelingenzaken uitgenodigd om uw dossier verder af te werken.

Wat meebrengen?

  • de uitnodigingsbrief die u ontvangen hebt en alle daarin vermelde documenten.