Adreswijziging, niet-Belg, na politiecontrole

Nadat de wijkinspecteur je aanvraag tot inschrijving in de gemeente heeft gecontroleerd, word je door de dienst vreemdelingenzaken per brief of per e-mail uitgenodigd om je dossier verder af te werken.

Wat meebrengen?

  • de uitnodigingsbrief of e-mail die je ontvangen hebt en alle daarin vermelde documenten.

Meer info

Vergeet niet alle relevante contacten op de hoogte te stellen van je adreswijziging. Lees er meer over op de website van de Vlaamse Overheid.