Mooimakers gezocht

In Herent zijn er ondertussen al meer dan 100 inwoners actief als mooimaker. Zij zijn vrijwilligers die een jaar lang zwerfvuil ruimen in de buurt van hun woning.

Ben je ook geïnteresseerd om mooimaker te worden in jouw gemeente?

Voor wie

Alle Herentenaren

Hoe gaan we te werk?

  • Vul de 'Afsprakennota mooimakers Herent' (onderstaand als bijlage) in en stuur die naar milieu@herent.be .
  • De milieudienst zorgt voor het nodige materiaal zoals grijper, handschoenen en zwerfvuilzakken.
  • Je bent verzekerd tijdens deze activiteit.
  • Voor meer inlichtingen en/of ophaling van grijpers, handschoenen en zwerfvuilzakken maak je een afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Meer info

'Mooimakers' is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.