Mogelijke onderbreking in dienstverlening afvalophaling/ uitbating recyclageparken

Ook EcoWerf heeft te kampen met zieke personeelsleden en collega's die in verplichte coronaquarantaine thuis moeten blijven. Tot nu heeft EcoWerf de dienstverlening steeds kunnen garanderen. Als die dienstverlening niet zou kunnen doorgaan, dan laat EcoWerf dat zo vlug mogelijk weten.

Bericht van EcoWerf, 10 januari 2022:

"Inwoners kunnen blijven rekenen op inzet en flexibiliteit van onze mensen.

Net zoals alle afvalintercommunales in Vlaanderen heeft ook EcoWerf te kampen met zieke personeelsleden en collega's die in verplichte coronaquarantaine thuis moeten blijven. Hier en daar heeft dit in Vlaanderen al geleid tot onderbrekingen in de dienstverlening voor de afvalophalingen en de uitbating van de recyclageparken.

Tot op heden heeft EcoWerf door de inzet en de flexibiliteit van onze mensen, het aanpassen van vaste ophaalteams, het inschakelen van interims en het dagelijks gepuzzel onze dienstverlening steeds kunnen garanderen. Het is soms spannend 's morgens als onze ophaalploegen moeten samengesteld worden om uit te rijden, maar het is tot op heden steeds gelukt.

We hebben de afgelopen coronaperiode tot op heden zowel de huis aan huis inzamelingen als de werking van de recyclageparken steeds kunnen garanderen, uitgezonderd tijdens de verplichte sluiting van alle recyclageparken in Vlaanderen tijdens 3 weken in 2020.

We willen jullie via deze weg wel aangeven dat het zou kunnen dat we door het uitvallen van een grote groep personeelsleden één van de volgende dagen onze dienstverlening niet volledig kunnen garanderen. Dit zou kunnen leiden tot het tijdelijk sluiten van één of enkele van onze recyclageparken. Dit zou ook kunnen leiden tot het niet kunnen doorgaan van huis aan huis inzamelingen. In dat geval zijn de inzamelingen van huisvuil en gft voor ons steeds prioritair. Het zou kunnen dat ophalingen van papier en karton en pmd dan niet kunnen doorgaan. Maar we stellen alles in het werk om onze dienstverlening steeds te garanderen.

In het geval onze dienstverlening op bepaalde dagen niet zou kunnen doorgaan, zullen we uw inwoners daarover steeds, zo snel mogelijk, informeren. (...)

We houden eraan u het beste te wensen voor het nieuwe jaar."

maandag 10 januari 2022 14.27 u.