Mobiliteitsplan

De bevraging is afgelopen.

Gegevensverzameling via Burgerbevraging

De bevraging liep van 28 april 2023 tot en met 31 mei 2023. Het studiebureau Vectris verwerkt de resultaten.

Mobiliteit plannen

Mensen en voertuigen van het ene punt naar het andere brengen moet zo efficiënt en veilig mogelijk kunnen met de minste overlast. Over duurzame mobiliteit in de gemeente Herent is en wordt grondig nagedacht. Het door de gemeenteraad goedgekeurde mobiliteitsplan wordt stelselmatig en naar aanleiding van riolerings- en andere werken uitgevoerd.

Vorige plannen

Mobiliteitsplan, verbreed en uitgediept maart 2012

Sinds de opmaak van het mobiliteitsplan in 2000 zijn een aantal projecten en studies uitgevoerd die een belangrijke impact hebben op de verkeersafwikkeling. Ook staan er nog heel wat projecten op stapel. Daarom had de gemeente in 2009 het studiebureau Grontmij aangesteld om het mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen.

Het aangepaste mobiliteitsplan is door de raad goedgekeurd op 13 maart 2012.

Sneltoets 2018

In 2018 werd een sneltoets opgemaakt. De sneltoets, het verslag van de GBC en RMC staan bij de bijlagen.

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan 2023-2024

De gemeente Herent is, in samenwerking met studiebureau VECTRIS, gestart met de opmaak van haar mobiliteitsplan. Intussen zijn er namelijk heel wat nieuwe tendenzen waar we rekening mee moeten houden. Volgende thema’s worden in detail bestudeerd:

  •  Impact ontwikkelingen
  •  Parkeerbeleid
  •  Sluipverkeer en circulatie in de kernen
  •  Actieve weggebruikers
  •  Hoppinpunten

Een mobiliteitsplan wordt opgemaakt in drie fases. In de eerste fase worden gegevens verzameld. In de tweede fase wordt gekeken naar oplossingsmogelijkheden en in de derde fase wordt het beleidsplan met concrete actiepunten uitgewerkt.

In deze eerste fase willen we graag jullie input. De bevraging is uitgebreid en duurt 20 minuten (neem er best een laptop of computer bij). We polsen hierbij naar jullie verplaatsingen en jullie mening over bepaalde tendenzen, maar kijken ook naar waar het beter kan.

De bevraging liep van 28 april 2023 tot en met 31 mei 2023. De link kwam op deze pagina en in het Infomagazine.

Verdere stappen volgen.