Mobiliteitsplan

Mensen en voertuigen van het ene punt naar het andere brengen moet zo efficiënt en veilig mogelijk kunnen met de minste overlast. Over duurzame mobiliteit in de gemeente Herent is en wordt grondig nagedacht. Het door de gemeenteraad goedgekeurde mobiliteitsplan wordt stelselmatig en naar aanleiding van riolerings- en andere werken uitgevoerd.

Mobiliteitsplan, verbreed en uitgediept maart 2012

Sinds de opmaak van het mobiliteitsplan in 2000 zijn een aantal projecten en studies uitgevoerd die een belangrijke impact hebben op de verkeersafwikkeling. Ook staan er nog heel wat projecten op stapel. Daarom had de gemeente in 2009 het studiebureau Grontmij aangesteld om het mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen.

Het aangepaste mobiliteitsplan is door de raad goedgekeurd op 13 maart 2012.

Sneltoets 2018

In 2018 werd een sneltoets opgemaakt. De sneltoets, het verslag van de GBC en RMC staan bij de bijlagen.

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan 2022-2023

Er wordt een bestek geschreven om het mobiliteitsplan te verbreden en verdiepen.

Lees ook