Minimale levering aardgas

Verwarmt u met aardgas en betaalt u daarvoor via Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’ genoemd) van Fluvius? En hebt u een verminderd inkomen om op te laden? Ga dan langs bij het Sociaal Huis en vraag voor de winterperiode (van 1 november tot 31 maart) de minimale levering aardgas aan.

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas is voor de wintermaanden 2021-2022 vastgesteld door de minister van energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en van uw statuut ('beschermde afnemer' of niet).

Woningtype Niet-beschermde afnemer Beschermde afnemer = recht op sociaal tarief
Appartement 38,66 euro 17,66 euro
Rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels) 54,66 euro 24,66 euro
Vrijstaand of halfopen (meer dan 2 open gevels) 64,66 euro 29,66 euro

Hoe moet u dat aanvragen?

Informeer bij het Sociaal Huis of u in aanmerking komt. Een maatschappelijk werker van het OCMW onderzoekt uw aanvraag en beslist dan of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, laadt het OCMW de bedragen twee keer per maand op.

Wat neemt u mee bij uw aanvraag? 

  • Uw identiteitskaart
  • Uw gele budgetmeterkaart als u nog een oude budgetmeter hebt.
  • Een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels...)
  • Een bewijs van uw vaste kosten (huur, water energie, internet, verzekeringen...)
  • De contactgegevens van uw schuldbemiddelaar, als u die hebt.

Hebt u meer informatie nodig?

Die krijgt u van het Sociaal Huis of op de website www.energiesparen.be/sociaal/minimalelevering of www.herent.be

dinsdag 23 november 2021 17.13 u.