Minder Mobielen Centrale (MMC)


Actueel 11 maart 2021:

Vervoer minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum in Kortenberg

Minder mobiele mensen

U hebt een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen? Is het voor u moeilijk om op eigen krachten naar het vaccinatiecentrum te gaan? Vraag dan hulp aan familie, buren, kennissen, vrienden...

Als u geen beroep kunt doen op uw sociaal netwerk of familie, dan kunt u contact opnemen met de Minder Mobielen Centrale (MMC) van de gemeente: 016 85 30 92 of mail naar mmc@herent.be. Mail minstens 2 werkdagen vooraf om een rit te regelen. U hoeft enkel voor dit vervoer geen lid te worden van de MMC.

Vrijwilligers voor vervoer

Vrijwilligers vervoer minder mobiele mensen vaccinatiecentrum Kortenberg, aanmelding

Wilt u graag meewerken als vrijwilliger voor de Minder Mobielencentrale en hebt u een eigen wagen waarmee u de mensen kunt vervoeren, meld u dan aan via de knop die hierboven staat. U ontvangt een vergoeding per gereden kilometer.


Gewone werking MMC

De MMC is een vervoerdienst voor mensen met verplaatsingsmoeilijkheden. Vrijwilligers verzorgen het vervoer met hun eigen wagen. De dienstverlening dient om bv. boodschappen te doen, naar kapper te gaan, een doktersbezoek te brengen, op familiebezoek te gaan ...

Dagelijks ziekenvervoer (bv.: voor nierdialyse, bestralingen) is niet mogelijk.

Een rit moet minstens 2 dagen vooraf worden aangevraagd.

Voor wie

  • U hebt verplaatsingsmoeilijkheden: vanwege ouderdom, handicap of sociale noodsituatie.
  • U hebt een beperkt inkomen (max. 2 x bedrag van leefloon).
  • U bent lid van de Minder Mobielen Centrale.

Hoe gaan we te werk?

Lid worden:

  • Contacteer de dienst ouderen- en thuiszorg. De nodige documenten worden u opgestuurd.
  • Uw inkomstenbewijzen stuurt u op of brengt u binnen.
  • Na betaling van de lidmaatschapsbijdrage krijgt u een lidkaart.
  • U kunt uw aanvraag om lid te worden ook online doen:

Minder Mobiele Centrale (MMC), lid worden

Rit aanvragen:

  • 2 dagen vooraf bellen. Wij zoeken een chauffeur en bellen u terug om de rit toe te zeggen.
  • De chauffeur komt u op het afgesproken uur ophalen, na de rit betaalt u aan de chauffeur.

Kostprijs

Jaarlijks lidgeld: 12 euro

Rit: 0,35 euro per afgelegde kilometer. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf en tot de woning van de vrijwillige chauffeur. De rit is te betalen aan de chauffeur.

Meer info

Wij zijn nog op zoek naar chauffeurs. Wilt u graag als vrijwilliger werken voor de Minder Mobielen Centrale? Neem dan contact op met de dienst ouderen- en thuiszorg.